Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka wypłacane przez gminę, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zgodnie z art 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 22a. Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

Na podstawie Uchwały NR XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka od dnia 1 stycznia 2014 r. wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych dla nowo narodzonego dziecka na jedno dziecko.

Świadczenie zostanie wypłacone, po przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów finansowych (rachunków, faktur) potwierdzających dokonany wydatek.
Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo opiekunowi prawnemu dziecka zamieszkałemu na terenie Gminy Byczyna, niezależnie od dochodów.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Świadczenie może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w terminie
4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Świadczenia nie przyznaje się w przypadku nie zamieszkiwania rodzica i dziecka na terenie Gminy
Byczyna w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji w sprawie udzielenia jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka, a w przypadku opiekuna prawnego w okresie od ustanowienia go opiekunem prawnym do dnia wydania decyzji.
Świadczenia nie przyznaje się w przypadku przebywania osoby uprawnionej lub jej małżonka poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny