Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Razem ku przyszłości"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizuje Projekt POKL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Razem ku przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

Cele szczegółowe projektu:

- nabycie kluczowych umiejętności społecznych pozwalających na zwiększenie udziału  w życiu społecznym oraz wejście na rynek pracy,

- wzbudzenie motywacji do podjęcia aktywności zawodowej,

- zwiększenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,

- wsparcie psychologiczne oraz wzrost zaradności i samodzielności beneficjentów pomocy społecznej.
 

W roku 2013-2014 projekt realizowany był w oparciu o 30 kontraktów socjalnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. Udział w projekcie był bezpłatny.

Założenia projektu:

- objęcie 30 osób kontraktami socjalnymi

- indywidualne wsparcie psychologiczne 3h na każdego uczestnika

- indywidualne konsultacje z doradca zawodowym - 4h na każdego uczestnika - stworzenie Indywidualnych Planów Działania

- staże zawodowe

- badania niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

- wsparcie finansowe i praca socjalna

 

Zespół projektu:

Kierownik projektu – Joanna Myślińska

Koordynator projektu – Arletta Janczak

Księgowa projektu – Krystyna Kończak

Pracownik ds. płac – Ewa Korek - Gieras

Pracownicy socjalni: Elżbieta Grycan, Hodyra Krystyna

 

Podsumowanie projektu „RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI”

 

Projekt 2013-1014 miał charakter długofalowy, trwały i skuteczny, ponieważ uczestnicy wobec których zastosowano instrumenty aktywnej integracji powrócą na rynek pracy.

Wszystkie zamierzone cele zostały wykonane, a rezultaty tych celów to 8 osób zatrudnionych z 30 uczestników projektu, co stanowi 27% uczestników projektu.

Niewątpliwie jest to duży sukces, ponieważ organizatorzy staży nie byli zobowiązani do zatrudnienia stażysty po odbyciu u niego stażu (brak efektywności zatrudnienia przy podpisaniu umowy), a mimo to prawie co 3 uczestnik otrzymał pracę.

Uczestnicy projektu OPS Byczyna otrzymali dzięki projektowi POKL w latach 2013-1014 nareszcie upragnione przez wielu z nich zatrudnienie, szansę pokazania się zaprezentowania u pracodawcy co potrafią, na co ich stać i jakimi pracownikami mogliby być, gdyby ich zatrudniono. Nie mieliby szansy na te pracę, składając zwyczajnie CV u pracodawcy. Dzięki temu, że przez 5 miesięcy mogli popracować u pracodawcy, a ten pracodawca nie ponosił kosztów i niczego nie ryzykował, przyniosło to obustronne korzyści dla wszystkich. Pracodawca w okresie tej próby nowego pracownika nie ponosił kosztów, a pracownik mógł się wykazać, a wynagrodzenie za jego pracę pokrywały środki z Unii.

We wcześniejszych projektach począwszy od 2008 roku projekty systemowe umożliwiały uczestnikom dokształcać się, zmieniać lub podnosić kwalifikacje ich zawodowe poprzez różne szkolenia, kursy zawodowe jakie odbywali. Obecnie, dzięki temu że umożliwiliśmy uczestnikom odbycie staży u pracodawców pozwoliło im polepszyć swój byt nie tylko finansowy ale i umocnić ich w przekonaniu, że choć w statystykach byli oni długotrwale bezrobotnymi na rynku pracy, to radzą sobie świetnie w pracy, są dobrymi pracownikami i są potrzebni na rynku pracy. Dzięki temu projektowi mogli odzyskać wiarę we własne siły.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny